BG | EN

вместимост (мл)
цветове
брой в опаковка

160
всички
100

вместимост (мл)
цветове
брой в опаковка

120
всички
100