BG | EN

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

200
26
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

170
22
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

210
26
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

210
26
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

200
33
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

170
50
всички
40/50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

200
26
черен
50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

170
22
черен
50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

170
50
всички
50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

210
260
черен
50

диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка
диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка
диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка
диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка
диаметър (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка
размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

178x121
24
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

202x121
24
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

146x106
22
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

188x106
22
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

222x106
22
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

232x93
20
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

148x107
20
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

193x107
20
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

222x107
20
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

170x93
26
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

228x128
20
всички
100

размер (мм)
дълбочина (мм)
цветове
брой в опаковка

245x132
24
всички
100