BG | EN

Велико Търново 5000    кв. Чолаковци    Дълга лъка 12    тел./факс: 062 / 63 68 97   e-mail: danyplast@abv.bg